Menu

Hensigt & Formål

Hensigt


§1. At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste - spillere, ledere, venner og forældre arbejder mod de samme mål.

§2. Målsætningen justeres årligt på et målsætningsmøde. Målsætningen skal godkendes af generalforsamlingen, herefter er bestyrelsen ansvarlig for at målsætningen efterleves.

§3. Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

 

Formål

§4. Hovedafdelingens formål lyder:

Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (HG). Dens formål er gennem alsidig idræt at give foreningens medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde.

Hertil føjer HG Fodbold følgende:

HG Fodbold er en mangfoldig fodboldklub, hvor der både er plads til elite og bredde. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til, og interessen for, at spille fodbold på en måde, hvor alle bliver udfordret efter eget ønske, og føler sig velkommen. Klubben prioriterer, sammenhold, legen og boldglæden højt, samt at klubbens bedste hold skal bestå af spillere med en seriøs indstilling til træning og kamp. Ingen må deltage i træningslejre eller turneringskampe før medlemskontingentet er betalt.

Klubnyt 16. oktober kl. 22:21
24 skolepiger i regnen med HG Fodbold Herlufsholm Fodbold er gået sammen med Lille Næstved Skoles afdeling Digtervejsskolen
Bestyrelsesreferater
Ungdomsafdelingens afslutningsfest lørdag den 28 oktober
Bestyrelsesreferater
Ny bestyrelse
Klubnyt
JOB: Brænder du for fodbold? Kan du opbygge et brand?
Klubnyt
Vi har brug for hjælp

HG Fodbold Facebook