Menu

Opgave- og ansvarsfordeling

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde i februar 2019 vedtaget en ansvars- og opgavefordeling i HG Fodbold, der skal informere om hvem der er kontaktperson på overordnede områder.

Ansvars- og opgavefordelingen fremgår her.

Hvis der er opgaver, som du savner på listen - eller opgaver, som du ønsker at hjælpe med at løse, så kontakt bestyrelsen.

Husk at have tålmodighed - det er frivillige kræfter, som løser opgaverne. De gør det så hurtigt og godt, som de kan.